Jak zagospodarować dworek Zabiełły? Muzeum czeka na propozycjeJak zagospodarować wyremontowany dworek Zabiełły? Na pomysły radomian czeka Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

„Malczewski” czeka na propozycje radomian. Chodzi o pomysły na zagospodarowanie dworku Zabiełły znajdującego się przy ul. Okulickiego 9. Placówka w maju decyzją samorządu Mazowsza stała się właścicielem zabytkowego pałacyku przy ul. Okulickiego, który wymaga gruntownej rewitalizacji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu przebudowy dworku ma zostać ogłoszony na jesieni – mówi Leszek Ruszyczyk, dyrektor „Malczewskiego”. Wpisany w 1988 roku do rejestru zabytków pałacyk wkrótce przejdzie gruntowny remont, a po rewitalizacji jego wnętrze zostanie zaaranżowane zgodnie z wizją Muzeum im. Jacka Malczewskiego. W niej jednak ma zostać uwzględniona opinia mieszkańców.

Dworek przy ul. Okulickiego został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku dla Józefa Ignacego Zabiełły, który posiadał jeden z największych browarów w Radomiu. Później użytkował go gubernator cywilny Leontyn hrabia Opperman. Jak przypomina Ruszczyk – od kwietnia tego roku na wniosek mieszkańców pałacyk funkcjonuje pod nazwiskiem pierwotnego właściciela.

 

Radomianie swoje pomysły na zagospodarowanie dworku Zabiełły mogą zgłaszać poprzez stronę internetową Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Propozycje zostaną przeanalizowane przed rozpoczęciem remontu na konferencji naukowej połączonej z debatą publiczną.

Komentarze