OSP i działkowcy z subregionu radomskiego ze wsparciem MazowszaSamorząd Mazowsza dofinansuje kolejne projekty z subregionu radomskiego. To w sumie 122 inwestycje dotyczące m.in. modernizacji strażnic czy remontów rodzinnych ogródków działkowych. Mazowsze na ten cel przeznaczyło blisko 4 mln zł

Modernizacja strażnic i nowy sprzęt dla strażaków ochotników oraz remonty i poprawa bezpieczeństwa w rodzinnych ogródkach działkowych – m.in. takie działania znalazły się wśród 122 projektów, które otrzymały dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Na inwestycje wspierające Ochotnicze Straże Pożarne zarząd Mazowsza przeznaczył ponad 3 miliony zł.

– Z kolei do działkowców z subregionu radomskiego trafi 91 tys. zł – mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Jednym z beneficjentów dofinansowań jest gmina Kozienice.

– Wartość wszystkich podpisanych umów to blisko pół miliona złotych – mówi Piotr Kozłowski, burmistrz Kozienic.

Podpisanie umów z beneficjentami odbyło się w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Komentarze