full screen background image

Kandydaci PiS do Parlamentu EuropejskiegoPrawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoich 10 kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 5, do którego należy Radom oraz powiat radomski. Na liście znaleźli się: Adam Bielan, Maria Koc, Zbigniew Kuźmiuk, Maciej Małecki, Anna Kwiecień , Arkadiusz Czartoryski, Teresa Wargocka, Agnieszka Krzętowska, Rafał Romanowski oraz Marek Opioła.

Kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na Mazowszu przedstawił dziś (22.03.2019 r.) Marek Suski, szef Gabinetu PRM. Po prezentacji kandydatów lider listy, Adam Bielan podkreślił ważność zbliżających się wyborów do europarlamentu.

– Zbliżają się niezwykle ważne wybory zarówno dla Unii Europejskiej jak i dla Mazowsza. Wówczas zdecydujemy, czy UE będzie unią podwójnych standardów, w których są równi i równiejsi. To będą bardzo ważne wybory zarówno Polski, serca Europy. Mamy ważną rolę do wykonania i musimy zabiegać o nasze narodowe interesy. Te wybory będą ważne dla naszego regionu. Potrzebujemy silnego mandatu demokratycznego. Wystawiamy najsilniejszą listę w historii. Mamy na tej liście 8 parlamentarzystów wszystkich szczebli, mamy świetnego wicemistera rolnictwa i uznaną ekspertkę od spraw międzynarodowych. Idziemy po rekordowy wynik. Jestem pewny, że mamy szansę zdobyć dwa mandaty, ale żeby tak się stało, potrzebujemy wysokiej frekwencji – mówił wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 r.

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 5:

Adam Bielan
Politolog. Senator ziemi radomskiej, w obecnej kadencji Wicemarszałek Senatu RP. Był obserwatorem, a następnie posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014. Jako reprezentant Mazowsza uznany został najaktywniejszym polskim europosłem VII kadencji. W latach 2007-2009 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Doświadczony polityk, a przy tym jeden z ekspertów w sprawach międzynarodowych. Reprezentuje senat na spotkaniach Zgromadzenia Parlamentarnego państw NATO. Wspomaga polską dyplomację w relacjach z USA i Unia Europejską. Zaangażowany w rozwój Mazowsza, m.in. w sprawach związanych z budową Portu Lotniczego w Radomiu oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego. Aktywnie wspiera rządowe działania w zakresie statystycznego wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, których celem jest zatrzymanie 3 miliardów euro funduszy unijnych dla Mazowsza.

Maria Koc
Senator VIII i IX kadencji, wicemarszałek Senatu IX kadencji, z wykształcenia etnograf, animator i menedżer kultury, samorządowiec, zastępca burmistrza Węgrowa, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor samorządowej instytucji kultury. Mieszkanka Węgrowa, mężatka, troje dzieci, członek PiS od 2010 roku, członek Komitetu Politycznego PiS.

Zbigniew Kuźmiuk
Urodził się 19 września 1956 roku w Komorowie. Od dzieciństwa jest związany z Mazowszem, tu dorastał, pracuje, założył rodzinę. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Przez wiele lat na Politechnice Radomskiej prowadził wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw. W życiu publicznym funkcjonuje od 1994 roku. Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego.Był poseł na Sejm IV kadencji w latach 2001-2004 (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Był również posłem VII kadencji Sejmu w latach 2011-2014 (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał ponownie mandat posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobywając ponad 69 tysięcy głosów mieszkańców Mazowsza. W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego pracuje w Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jej wiceprzewodniczący.

Maciej Małecki
Od dwóch kadencji poseł na Sejm RP z PiS, z okręgu płocko-ciechanowskiego. Przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ukończył historię na KUL, Podyplomowe Studia Menedżerskie na SGH w Warszawie, WSKSiM w Toruniu, ma tytuł MBA Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W Sejmie jest rzecznikiem odbudowy potencjału polskich firm i rodzimego kapitału. Wspiera działania rządu dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Chce w PE budować koalicję na rzecz solidarności energetycznej. Powstrzymywać projekty, które mogą blokować rozwój Polski i naszego regionu. Uważa, że Europa potrzebuje dziś w wielu dziedzinach lepszej energii i skuteczniejszej współpracy, by jej sukcesy gospodarcze odczuwali wszyscy Europejczycy, a nie tylko elity brukselskie.

Anna Kwiecień
Poseł na Sejm VIII kadencji w Sejmie pracuje w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Komisji Zdrowia i w Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego. Zanim zdobyła mandat poselski przez rok pracowała jako Sekretarz w gminie Jedlińsk, zaś od roku 2006 do 2014 pełniła funkcję zastępcy Prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, gdzie była odpowiedzialna za Wydział Zdrowia i Politykę Społeczną, współpracowała z organizacjami pozarządowymi miasta Radomia. Od zawsze związana z ochroną zdrowia. W latach 2001-2006 była zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, pełniła funkcję kierownika Działu Organizacji, Realizacji i Ewidencji Świadczeń Zdrowotnych. Magister ekonomii, urodzona i mieszkająca w Radomiu. Jedna córka. W Parlamencie Europejskim pragnę pracować w Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności.

Arkadiusz Czartoryski
Przez wiele lat związany z samorządem na Mazowszu. Były Radny i Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych w latach 2005-2006. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji.
Obecnie Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poza pracą zawodową organizator wielu rekonstrukcji historycznych m.in. z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w tym Wielkiej Defilady Historycznej w Warszawie w 2018 r. Założyciel i działacz klubów sportowych męskiej i żeńskiej siatkówki na Mazowszu. Żona Hanna, córka Natalia i syn Aleksander.

Teresa Anna Wargocka
Poseł na Sejm RP VI i VIII kadencji. Wiceminister Edukacji Narodowej 2015/2017. Pracuje w Komisjach Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Polityki społecznej i Rodziny. Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Dwukrotnie Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kandydatka do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wykształcenie wyższe magisterskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia podyplomowe Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Socjolog, pedagog, menadżer oświaty.

Agnieszka Krzętowska
Wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Recenzent Statystyczny w Notatkach Płockich wydawnictwa Płockiego Towarzystwa Naukowego. Prezes Stowarzyszenia prowadzącego Uniwersytet Trzeciego Wieku ,,Trzecia Młodość’’ działającego w Płocku oraz ,,Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej’’. Zawodowo pasjonuje się zagadnieniami rynkiem pracy i demografią. Takiej tematyki dotyczą także jej publikacje.

Rafał Romanowski
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pochodzi z Szulmierza gm. Regimin w powiecie Ciechanowskim. W 2006 r. był Szefem Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego oraz doradcą Henryka Kowalczyka sekretarza stanu w MRiRW. Od 13 sierpnia 2007 r. do 16 listopada 2007 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. wiceprezes Zarządu Grupy Hodowców Koni ,, Koń zimnokrwisty’’ sp. z o.o. 19 listopada 2015 r. ponownie został wiceministrem rolnictwa.

Marek Opioła
Poseł od 2005 r. Obecnie Przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych i członek Komisji Obrony Narodowej i Regulaminowej. Przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Specjalista od bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim. Chcę się zajmować tymi samymi tematami co w parlamencie krajowym, czyli bezpieczeństwem.

Komentarze