KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH!Kierowco! Nie polujemy na zebrach – to akcja mazowieckiej drogówki, którą przeprowadzono po raz  pierwszy z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu.

Jak przypomina komisarz Emilia Kosma z WRD KWP – myślą przewodnią kampanii jest hasło: „Kulturalny i bezpieczny kierowca zachowuje szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest partnerem na drodze”.  Akcja z udziałem niepełnosprawnych dzieci ma szansę stać się szerszym projektem, aby edukować dzieci, ale także uwrażliwiać kierowców, na tę szczególna grupę uczestników ruchu drogowego.

Akcja jest częścią programu profilaktycznego „B&N” czyli „B jak bezpieczny i N jak niechroniony”. Dzieci biorące udział w akcji przygotowywały banery oraz plakaty, z którymi wspólnie z policyjną maskotką Zebrą wyruszyły w okolice przejścia dla pieszych. Całość projektu została przygotowana pod okiem wychowawców i organizatorek – Justyny Goli i Doroty Kwatek, przy wsparciu Rafała Rajkowskiego – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uprzejmi i kulturalni kierowcy, którzy ustępowali pierwszeństwa na przejściu dla pieszych otrzymywali od dzieci drobne upominki oraz słowa podziękowania za właściwą postawę na drodze, stanowiącą wzór do naśladowania dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, których w dużej mierze bezpieczeństwo na drodze jest uzależnione od pełnosprawnych uczestników ruchu drogowego. Sami zdecydujmy jakim partnerem na drodze będziemy dla osób niedowidzących, niedosłyszących, z autyzmem…

Komentarze