Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja” organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do udziału w nim zaprasza Lipskie Centrum Kultury

Celem konkursu jest zaprezentowanie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu lipskiego. Podzielony jest na 4 kategorie wiekowe.

Technika wykonania prac:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Plakat powinien być wykonany w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną: rysunkową, farbami plakatowymi, akwarelą, kredkami drewnianymi, kredkami świecowymi, pastelami, flamastrami, ołówkiem, węglem lub techniką płaską, tj. wycinanka, bądź wydzieranka z kolorowych gazet i papieru.

Terminy:

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 28 kwietnia na adres:

Lipskie Centrum Kultury

ul. Rynek 2

27-300 Lipsko z dopiskiem: konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Prace będzie oceniało Jury powołane przez Organizatora.

Ogłoszenie wyników 3 maja o godz. 16.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do pracy wypełnionej i podpisanej przez rodzica bądź opiekuna prawnego Karty zgłoszenia.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu głównym LCK.

Komentarze