Kosztowniak: Radni PiS nie mają zaufania do działalności prezydenta RadomiaRadni nie mają zaufania do działalności prezydenta Radosława Witkowskiego z powodu opóźniających się inwestycji – uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Sprawa dotyczy nie udzielenia włodarzowi Radomia absolutorium i wotum zaufania

W Radomiu nie ma nadzoru i wizji rozwoju – uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. To komentarz do prezydentury Radosława Witkowskiego, któremu Rada Miejska nie udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. O tym zadecydowali mający większość radni PiS.

Prezydent Radosław Witkowski nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania już trzeci raz z rzędu. Zdaniem Kosztowniaka to z powodu realizowanych z opóźnieniami i aneksami inwestycji. Chodzi m.in. o budowę Radomskiego Centrum Sportu czy modernizację Kamienicy Deskurów.

Regionalna Izba Obrachunkowa w odróżnieniu od radomskich radnych Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała wydatkowanie przez Radosława Witkowskiego zeszłorocznego budżetu miasta.

Komentarze