Ruszył nabór wniosków o stypendium dla przyszłych lekarzyStypendium w wysokości do 2 tysięcy złotych przez 9 miesięcy. To wsparcie, o które mogą ubiegać się najlepsi studenci kierunku lekarskiego V i VI roku. Do programu włączyły się dwie lecznice z Radomia. Nabór wniosków potrwa do 3 września

Ponad 6 milionów złotych otrzymają ambitni studenci kierunków lekarskich. Odbędzie się to w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza, który będzie realizowany w latach 2021-2023. Pieniądze te mają zapewnić dobry start zawodowy przyszłym lekarzom.
– Wyzwaniem dla placówek medycznych jest nie tylko epidemia, ale też choroby cywilizacyjne i starzejące się społeczeństwo. Aby temu podołać, niezbędni są ludzie, a niestety w wielu szpitalach brakuje lekarzy i pielęgniarek. Mamy nadzieję, że nasze stypendia zachęcą studentów do podjęcia pracy właśnie w marszałkowskich szpitalach – zaznacza członek zarządu województwa, Elżbieta Lanc.
O warunkach, które muszą spełnić kandydaci, informuje marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Chętni mogą wybierać spośród specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii.
Jak zaznacza przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski, program ten przyniesie wiele korzyści.

Do programu włączyły się dwie lecznice z Radomia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny oraz Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym.
Stypendia będą przydzielane od nowego roku akademickiego. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną wraz z podpisem elektronicznym lub w formie skanu papierowej wersji na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl. Więcej informacji dostępnych na stronie www.mazovia.pl oraz pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913.

Fot: mazovia.pl

Komentarze