full screen background image
Search

Lekcje o Mazowszu – konkurs dla nauczycieli


„Rok dla Niepodległej” to temat drugiej edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Zgłoszenia do konkursu Lekcje o Mazowszu należy przesyłać do 28 lutego

W 2018 roku będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego w drugiej edycji konkursu nauczyciele, a także ludzie związani z oświatą czy kulturą Mazowsza, zmierzą się z tematem „Rok dla Niepodległej”.

Scenariusze lekcji powinny być uniwersalne, tak aby można było z nich skorzystać nie tylko w roku jubileuszowym, ale i w latach kolejnych.

– Konkurs Lekcje o Mazowszu kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, ale również do osób zajmujących się edukacją i oświatą. Scenariusze lekcji muszą dotyczyć Mazowsza. W tej edycji, z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czekamy na scenariusze związane z historią kraju, ale też dotyczące związku Mazowsza z „Niepodległą”. Bo pamiętajmy, że na przestrzeni wieków także Mazowsze walczyło o niepodległość. Zapraszam do udziału w konkursie  – mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na czym polega konkurs i kto może wziąć w nim udział?

Aby wziąć udział w konkursie należy opracować scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Mają one pokazać młodzieży Mazowsze, region czerpiący inspiracje do rozwoju ze swej bogatej historii i dziedzictwa kulturowego. Scenariusz powinien w pełny i kompleksowy sposób przedstawiać specyfikę naszego regionu. Chodzi tu zarówno o ujęcie geograficzne, historyczne, urbanistyczno-architektoniczne, jak i ekonomiczne czy ekologiczne. Wysoko punktowane będą również prace, które spróbują podjąć prezentację tematu z perspektywy psychologicznej, socjologicznej czy antropologicznej.

Sił w konkursie mogą spróbować nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, ale też osoby  związane z oświatą i kulturą Mazowsza.

Inspiracje i kryteria oceny

Pomocą w przygotowywaniu scenariuszy może być książka „Mazowsze” dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, dra hab. Michała Kuleszy, Krzysztofa Miki, prof. dra hab. Wojciecha Morawskiego i dra Huberta Wajsa. Publikacja została wydana przez samorząd województwa mazowieckiego.

Warto również sięgnąć po Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” – nr 3/2017 „Gamifikacja w edukacji”.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych – scenariusze dla uczniów w wieku 7-9, 10-14 i 15-18 lat. Przy wyborze najlepszego programu zajęć jury weźmie pod uwagę innowacyjność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod, a także sposób prezentacji.

Nagrody

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w pakietach edukacyjnych, które otrzymają wszystkie mazowieckie szkoły i biblioteki. Dla twórców najciekawszych projektów przewidziano nagrody finansowe.

Scenariusz zajęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl.

Regulamin konkursu

KomentarzeCLOSE
CLOSE