full screen background image
Search

Mazowsze jednym z 4 najszybciej rozwijających się regionów UE

->

Według najnowszych danych Eurostatu, Mazowsze jest jednym z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Przed naszym regionem plasują się stołeczny region Irlandii, region wydzielony z części Londynu – tamtejsze City oraz stołeczny region Rumunii. Spośród polskich regionów w ścisłej czołówce poza Mazowszem znalazły się Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.

– Trzeba odnotować, że PKB Mazowsza, które wynosi ok. 100 mld euro, jest dwa razy większe niż gospodarki Bułgarii. Nadal jednak zabiegamy o zróżnicowane wsparcie inne dla Warszawy i inne dla pozawarszawskiej części województwa. Nasze województwo wytwarza niemal jedną czwartą polskiego produktu krajowego. Jednocześnie boryka się ze znacznymi dysproporcjami między Warszawą wraz z sąsiednimi powiatami a pozostałą częścią regionu – mówił marszałek Adam Struzik.

Podczas XVI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów zorganizowanego w Brukseli przedstawione były m.in. podsumowania na temat regionów i miast bazujące na danych z regionalnego rocznika statystycznego Eurostatu. Wśród regionów analizowanych pod kątem wzrostu PKB na mieszkańca (bo taki jest wskaźnik oceny dynamiki rozwoju) znalazło się również Mazowsze.

Ocena dotyczyła rozwoju analizowanych regionów na przestrzeni lat. Według danych, w 2016 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, według standardów siły nabywczej (PPS),wynosiło dla Mazowsza 109 proc. średniej unijnej, podczas gdy osiem lat wcześniej – 82 proc. To oznacza wzrost o 27 pkt proc. Taki wynik pozwala województwu mazowieckiemu zająć wysokie – czwarte miejsce na tle 276 regionów UE pod względem tempa rozwoju gospodarczego. Przed naszym regionem plasują się stołeczny region Irlandii (53 pkt proc.), region wydzielony z części Londynu – tamtejsze City (44 pkt proc.) oraz stołeczny region Rumunii (38 pkt proc.). Spośród polskich regionów w ścisłej czołówce poza Mazowszem znalazły się Wielkopolska (19 pkt proc.) i Dolny Śląsk (18 pkt proc.).

Poza obszarem metropolitalnym PKB per capita Mazowsza nie przekracza 70 proc. średniej unijnej, co kwalifikowałoby biedniejszą część województwa do słabiej rozwiniętych regionów UE. Z tego powodu samorząd województwa zabiegał o to, by na potrzeby unijnych statystyk województwo było traktowane jako dwie oddzielne jednostki (NUTS-2): Warszawę z obszarem metropolitarnym i region wokół. Taki podział statystyczny obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Teraz marszałek Adam Struzik jako członek Komitetu Regionów zabiega o to, by to podejście było uwzględnione w najnowszym budżecie unijnym. To pozwoliłoby skierować wsparcie zróżnicowane na poszczególne części regionu – adekwatne do ich potrzeb.

Komentarze