Mediacja zamiast sąduTrwa międzynarodowy tydzień mediacji. Co to jest mediacja i dlaczego warto ją stosować, mówiła Joanna Kaczmarek-Kęsik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu oraz koordynator do spraw mediacji.

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania konfliktu, prowadzonym w obecności mediatora. Jest to sposób na rozwiązywanie sporów z pominięciem wymiaru sprawiedliwości, dającym satysfakcję wszystkim stronom konfliktu. Warto upowszechnić mediację w społeczeństwie, bo dzięki niej spory można rozwiązać szybciej bez niepotrzebnych kosztów.

Z mediacji wynikają przede wszystkim korzyści dla stron procesu sądowego, podkreślała Joanna Kaczmarek-Kęsik. Po pierwsze jest to zakończenie sprawy w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony konfliktu. Po drugie szybkość postępowania, czyli szybkie zakończenie sporów, po trzecie taniość mediacji w stosunku do kosztów postępowania sądowego, które często są bardzo wysokie, po czwarte skuteczność w rozwiązaniu konfliktu, ponieważ ugodę mediacyjną wypracowaną dobrowolnie przez strony wykonuje się skuteczniej niż orzeczenie sądu, które jest narzucone przez sędziego.

Mediacja przydaje się również na co dzień osobom skonfliktowanym w pracy, a nawet w domu. Dzięki dyskusji w obecności kogoś zaufanego, łatwiej jest dojść do konsensusu. Warunek jest jeden – mediator musi być bezstronny. Dlatego warto znać techniki mediacyjne, do których należy parafraza czy umiejętność zadawania pytań, mówiła Małgorzata Mąkosa, Prezes Polskiego Centrum Mediacji Odział w Radomiu.

Międzynarodowy tydzień mediacji obchodzony jest w Sądzie Okręgowym w Radomiu po raz czwarty. Konferencje prowadzone w ramach tygodnia mediacji cieszą się popularnością zarówno wśród studentów prawa jak i licealistów. Konferencje są otwarte i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem mediacji.

 

Komentarze