full screen background image
Search

Muzeum w Czarnolesie otwarte po remoncie


Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie otwarte po remoncie. Można oglądać dzieła wieszcza, inscenizację oraz wprowadzono rozwiązania multimedialne

W ostatnich latach otoczenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie przeszło istotne przeobrażenia. Wybudowano amfiteatr, kordegardę, zrekultywowano staw, zmodernizowano alejki parkowe i oświetlenie.
Teraz zmianę przeszła ekspozycja muzealna mieszcząca się w klasycystycznym dworku (parter, sutereny) oraz kaplicy Jabłonowskich.

Została zmieniona i odświeżona ekspozycja stała „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki. W obecnym ujęciu za pomocą nowych elementów aranżacyjnych (w tym multimediów) prezentowane są najnowsze wyniki badań nad twórczością Jana Kochanowskiego, prowadzone w Polsce i za granicą.

Mocnym akcentem na wystawie jest tematyka kultury chrześcijańskiej, w szerokim, ekumenicznym, ponadwyznaniowym rozumieniu. Tu osią jest Psałterz Dawidów, dzieło dotąd minimalizowane. Szczegółowa prezentacja dzieł Kochanowskiego (Odprawy posłów greckich, Trenów, Pieśni, Fraszek) zwraca uwagę na ich piękno poetyckie i niezwykłe nowatorstwo koncepcji artystycznej. Przy okazji Odprawy… prezentowany jest dźwiękowy przekaz chóru z fragmentem tragedii oraz unikatowy przykład tzw. heksametru polskiego. W tej samej części za pomocą projekcji widz może zobaczyć i usłyszeć przejmujący monolog Kasandry, tzw. „okno Kasandry”.

Fragment ekspozycji ukazujący Treny, jest próbą poznania nie tylko cierpiącego ojca, ale także wielkiego twórcy-artysty.

Dworskie sutereny pokazują czarnoleski folwark – z rekonstrukcją przestrzenną (modelem) dworku Kochanowskiego. Na ścianach są naszkicowane rysunki przedstawiające typy zabudowy wiejskiej z końca XVI wieku. Wszystko to by pokazać widzowi otoczenie wśród którego żył poeta. Ten fragment ekspozycji wyposażony został w pulpit dotykowy z wbudowanymi elementami edukacyjnymi: grami, quizami, zagadkami.

W sali obok znalazła się ożywiona inscenizacja słynnych zajazdów w Babinie pod Lublinem, znanych jako Rzeczpospolita Babińska, które przyciągały wybitne osobistości tamtych czasów, m.in. Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana Łaskiego, Jana Zamojskiego.

Kaplica w całości została przeznaczona na Psałterz, jako najważniejszy przejaw geniuszu czarnoleskiego poety. Oprawę dźwiękową stanowią nieustannie odtwarzane psalmy. Również tu, podobnie jak w suterenach, wykorzystane zostały pełnoplastyczne figury.

Scenariusz nowej wystawy w Czarnolesie opracowany został przez specjalistów z zakresu literatury staropolskiej, m.in. przez prof. Wacława Waleckiego z UJ.

W salach wystawowych zmieniono również kolorystykę oraz wykonano naścienne fragmenty dzieł Jana Kochanowskiego metodą kaligrafii odręcznej. Jest też drzewo genealogiczne Kochanowskich – wielkość powierzchni 1050 m2. Autorką kaligrafii jest wybitna artystka z Krakowa, Ewa Landowska – kaligraf i muzyk.

W muzeum wykonano także kamienny portal z czerwonego szydłowieckiego piaskowca pod renesansowe drzwi z dworku poety. W ekspozycji wykorzystano również ekrany multimedialne i dotykowe, które stały się integralną częścią ekspozycji i które uatrakcyjnią i ożywią czarnoleskie muzeum.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest oddziałem Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu.

Fot. Muzeum im. J. Malczewskiego

KomentarzeCLOSE
CLOSE