full screen background image

Nabór do nowego żłobka – ostatni dzwonekW poniedziałek zakończy się nabór dzieci do nowego żłobka, który powstał przy ulicy Michałowskiej w Radomiu. Jego utworzenie zostało dofinansowane z funduszy unijnych w ramach projektu „Mamo, Tato, wracaj do pracy!”. Miasto pozyskało na ten cel ponad 1,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

– O budowie żłobka zdecydowaliśmy przede wszystkim z myślą o potrzebach młodych rodzin. Miejsce w żłobku dla dziecka to niejednokrotnie szansa dla rodzica na to, by wrócić do pracy. Chcemy w ten sposób zachęcać młodych radomian do osiedlania się w Radomiu. W placówce przy ulicy Michałowskiej przygotowaliśmy 50 miejsc. Co ważne, nowy żłobek powstał przy udziale funduszy unijnych. Przez rok rodzice nie będą ponosić kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku – mówił prezydent Radosław Witkowski.

Na maluchy, które uczęszczać będą do nowego żłobka, czeka kolorowy, dostosowany do ich potrzeb budynek z nowoczesnym i bezpiecznym placem zabaw. Obiekt, co ważne, jest w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W parterowym budynku przy ulicy Michałowskiej powstały dwie sale dziennego pobytu dla dwóch grup liczących po 25 dzieci. Sale posiadają własne, odrębne węzły sanitarne oraz możliwość bezpośredniego wyjścia na plac zabaw. Jest również jadalnia i zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i administracyjne oraz szatnie dla dzieci i poczekalnia dla rodziców. Obiekt jest w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Oprócz zapewnienia dzieciom opieki, maluchy w ramach projektu korzystać będą mogły także z zajęć logopedycznych oraz pomocy dydaktycznych.

Projekt „Mamo, Tato, wracaj do pracy!” skierowany jest do rodziców lub opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie lub wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Z projektu będą mogły skorzystać tylko osoby mieszkające w Radomiu. Dla pierwszej grupy osób czyli rodziców bądź opiekunów bezrobotnych przewidziano 27 miejsc w projekcie, natomiast dla grupy osób, które zamierzają powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim bądź tacierzyńskim przewidziano 23 miejsca. Jest 48 miejsc dla kobiet i 2 miejsca dla mężczyzn.

Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków to: niepełnosprawność członka rodziny, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność, korzystanie z pomocy społecznej, a także spełnienie kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

W przypadku osoby pracującej będącej na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne zamierzające podjąć pracę, dokumentem, który będzie trzeba dostarczyć będzie zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej. W przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej niezbędnym dokumentem będzie decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, w przypadku niepełnosprawności członka rodziny – orzeczenie dotyczące niepełnosprawności członka rodziny, w przypadku wielodzietności – odpis skróconego aktu urodzenia dzieci, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko bądź dzieci – oświadczenie wnioskodawcy.

Rekrutacja, która rozpoczęła się 30 lipca potrwa do 13 sierpnia br. Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 53, piętro I, pok. 182., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, czyli od 7.30 do 15.30.

Wnioski będzie można pobrać elektronicznie ze strony www.mamotatowracajdopracy.um.radom.pl, bądź w formie papierowej w sekretariacie.

Komentarze