Nagroda im. św. KazimierzaResursa Obywatelska zaprasza do zgłaszania kandydatów w XIII edycji Nagrody im. Św. Kazimierza, przyznawanej co roku podczas obchodów święta ku czci patrona miasta – „Kazików”

Nagrodę im. Św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2020, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl.

Według obowiązujących regulacji kandydatów zgłaszać mogą:
• instytucje kultury,
• szkoły artystyczne,
• inne podmioty działające na rzecz kultury.

Termin przyjmowania wniosków upływa w środę, 17 lutego. Wnioski dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w sekretariacie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się podczas tegorocznych „Kazików”, które odbędą się w pierwszym tygodniu marca.

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby, stowarzyszenia, bądź organizacje:

•Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)
•Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)
•Przemysław Bednarczyk (2011)
•Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)
•dr Sebastian Piątkowski (2013)
•Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)
•Katarzyna Posiadała (2015)
•Marcin Kępa (2016)
•ks. Edward Poniewierski (2017)
•dr Adam Benon Duszyk (2018)
•Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu (2019)
•Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis” (2020)

Komentarze