Nagroda Literacka Miasta Radomia 2021Nagroda Literacka Miasta Radomia to wyróżnienie przyznawane przez Prezydenta Miasta Radomia. Już można zgłaszać książki do konkursu

Nagroda Literacka Miasta Radomia. Niniejsze wyróżnienie przyznawane jest co dwa lata – od 2009 roku – przez Prezydenta Miasta Radomia. Obejmuje wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora i dotyczy dwóch kategorii:

– książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),

– książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Nagroda będzie wręczona w listopadzie. Jej wartość w każdej kategorii to 10 tys. zł.

W skład Jury – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia – weszli w tym roku: jako przewodniczący – prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski oraz jako członkowie: dr Adam Duszyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk, Anna Skubisz-Szymanowska, Ziemowit Szczerek oraz Tomasz Tyczyński.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy w okresie pomiędzy następującymi po sobie Radomskimi Targami Wydawnictw Regionalnych, w tym przypadku – od 1 października 2019 do 30 września 2021 roku. Kandydatów może zaproponować każdy – nie tylko wydawca, ale także osoba fizyczna. Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia i zgoda autora.

Wniosek o przyznanie Nagrody jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Trzeba go złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Piłsudskiego 12

26-600 Radom

do 30 września 2021 roku. Do wniosku należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

 

Statystyka zgłoszonych książek:

w 2009 roku – 27 książek,

w 2011 roku – 48 książek,

w 2013 roku – 44 książki,

w 2015 roku – 43 książki,

w 2017 roku – 44 książki,

w 2019 roku – 55 książek.

 

Laureaci Nagrody:

2009 rok:

-Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań Widuję ich w snach – Nagroda w kategorii książka literacka
-Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
-Magdalena Orzeł za książkę Dublin. Moja polska karma – Nagroda specjalna czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu

2011 rok:

-Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
-Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka
-Radomskie Towarzystwo Fotograficzne za album 50 lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1961-2011 – Nagroda specjalna czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu

2013 rok:

-Michał Sobol za Pulsary – Nagroda w kategorii książka literacka
-Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977) – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

2015 rok:

-Zbigniew Kruszyński za Kuratora – Nagroda w kategorii książka literacka
Ewa Kołodziejczyk za Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

2017 rok:

-Monika Sznajderman za Fałszerzy pieprzu. Opowieść rodzinną – Nagroda w kategorii książka literacka
-Łukasz Krzyżanowski za Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
-Mieczysław Szewczuk za Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty – „Nagroda Osobna” dla książek niemieszczących się w poprzednich kategoriach, ufundowana przez prywatnego sponsora

2019 rok:

-Ziemowit Szczerek za Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion – Nagroda w kategorii książka literacka
-Anna Spólna za Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
-Sebastian Piątkowski – Nagroda specjalna za całokształt z uwzględnieniem monografii Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945)

Komentarze