full screen background image
Search

NIE dla nowej taryfy dostawy ciepła

->

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na dostawę ciepła dla mieszkańców Radomia. Prezydent Radosław Witkowski, nie zgadzając się z tą decyzją, zażądał od decydentów skupionych wokół RADPEC-u podjęcia kontrdziałań.

– Pojawiły się informacje, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na dostawę ciepła dla mieszkańców w Radomiu. Nowa taryfa zakłada podwyżki, a ja nie zgadzam się z tą decyzją. Zażądałem od zarządu Radpecu podjęcia wszelkich działań, które zmierzają do tego, aby ta nowa taryfa nie weszła w życie. Radomianie za ciepło nie zapłacą więcej, mieszkańcy i tak ponoszą wysokie opłaty związane z podwyżkami energii elektrycznej. Zarząd Radpecu musi podjąć takie działania, które uniemożliwią wprowadzenie nowej taryfy do obrotu – mówił prezydent Radosław Witkowski.

Radosław Witkowski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC – Spółka Akcyjna informuje, że przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. O zmianach cen i stawek opłat zawartych w obecnej taryfie, w tym o wysokości tych cen i stawek opłat po zmianach, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.

Komentarze