Nowy bus będzie dowoził do szkół niepełnosprawne dzieci i młodzież w SkaryszewieBurmistrz‌ ‌Skaryszewa‌ ‌przekazał‌ ‌klucze‌ ‌do‌ ‌nowego‌ ‌auta,‌ ‌które‌ ‌będzie‌ ‌dowoziło‌ ‌niepełnosprawne‌ ‌dzieci‌ ‌i‌ ‌młodzież‌ ‌do‌ ‌szkół.‌ ‌Bus zastąpił stary, wysłużony pojazd, który do tej pory wykorzystywany był do specjalistycznego transportu na terenie gminy

Gminie‌ ‌Skaryszew,‌ ‌jeszcze‌ ‌pod‌ ‌koniec‌ ‌2020‌ ‌roku‌ ‌udało‌ ‌się‌ ‌zakupić‌ ‌pojazd‌ ‌przeznaczony‌ ‌do‌ ‌transportu‌ ‌dzieci‌ ‌i‌ ‌młodzieży‌ ‌z‌ ‌orzeczeniami‌ ‌o‌ ‌niepełnosprawności‌ ‌z‌ ‌terenu‌ ‌gminy.‌ ‌9-cio‌ ‌osobowy,‌ ‌specjalistyczny‌ ‌bus‌ ‌wyposażony‌ ‌jest‌ ‌w‌ ‌rampę‌ ‌najazdową,‌ ‌podwyższony‌ ‌sufit,‌ ‌stanowiska‌ ‌do‌ ‌mocowania‌ ‌wózków‌ ‌inwalidzkich‌ ‌i‌ ‌taki‌ ‌układ‌ ‌foteli,‌ ‌który‌ ‌umożliwia‌ ‌swobodne‌ ‌poruszanie‌ ‌się‌ ‌i‌ ‌bezpieczne‌ ‌przenoszenie‌ ‌mniejszych‌ ‌dzieci‌ ‌z‌ ‌wózków‌ ‌na‌ ‌fotele.‌ ‌

-‌ ‌Zakup‌ ‌był‌ ‌możliwy‌ ‌dzięki‌ ‌oszczędnościom‌ ‌w‌ ‌Zespole‌ ‌Obsługi‌ ‌Oświaty‌ ‌-‌ ‌mówi‌ ‌burmistrz‌ ‌Skaryszewa,‌ ‌Dariusz‌ ‌Piątek‌ ‌


Oficjalne‌ ‌przekazanie‌ ‌kluczy‌ ‌na‌ ‌ręce‌ ‌Głównego‌ ‌Specjalisty‌ ‌ds.‌ ‌Oświaty,‌ ‌Adama‌ ‌Tomali‌ ‌miało‌ ‌miejsce‌ ‌na‌ ‌początku‌ ‌tego‌ ‌roku.‌ ‌Do‌ ‌czasu‌ ‌kupna‌ ‌nowego‌ ‌busa,‌ ‌przewozy‌ ‌dzieci‌ ‌obsługiwał‌ ‌wysłużony‌ ‌już‌ ‌samochód‌ ‌będący‌ ‌w‌ ‌posiadaniu‌ ‌Gminy.‌ ‌Auto‌ ‌z‌ ‌2016‌ ‌roku,‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌wyposażeniem‌ ‌udało‌ ‌się‌ ‌pozyskać‌ ‌za‌ ‌niespełna‌ ‌75‌ ‌tysięcy‌ ‌złotych.‌ ‌Koszt‌ ‌zakupu‌ ‌w‌ ‌całości‌ ‌pokryła‌ ‌gmina‌ ‌Skaryszew.‌ ‌ ‌

Komentarze