Ogłoszono już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowychOpublikowano właśnie wyniki I etapu rekrutacji do szkół średnich. 2086 tegorocznych ósmoklasistów będzie dalej kształcić się w radomskich szkołach ponadpodstawowych

Blisko trzy tysiące ósmoklasistów będzie kontynuować naukę w radomskich szkołach ponadpodstawowych. Połowa z nich, bo aż 1580, będzie kształcić się w 54 oddziałach liceów ogólnokształcących. Z kolei do techników zakwalifikowało się 1226 uczniów.

– Teraz do 10 lipca tegoroczni absolwenci szkół podstawowych muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły – przypomina Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.

Lista kandydatów przyjęty zostanie ogłoszona 2 sierpnia, a następnego dnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca – dodaje Kalinowska.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 16 sierpnia.

Komentarze