full screen background image

Pieniądze dla powiatu zwoleńskiegoOczyszczacze powietrza do szkół, remonty posadzek w strażnicach OSP czy remonty świetlic – to tylko niektóre inwestycje w powiecie zwoleńskim, które zostaną zrealizowane dzięki pieniądzom z samorządu Mazowsza

Łącznie do powiatu zwoleńskiego z samorządu Mazowsza trafi prawie 940 tys. zł. Część pieniędzy trafi do gminy Zwoleń. Mówi Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

Pieniądze trafią także m.in. do gminy Przyłęk. Na co zostaną wydane mówi Andrzej Wolszczak wójt tej gminy.

Część pieniędzy trafi do gminy Policzna.

Fundusze od samorządu Mazowsza trafią również do gmin Zwoleń, Kazanów, Przyłęk czy Tczów.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu zwoleńskiego wsparcie trafi do gminy Policzna, która wyposaży szkoły na terenie gminy w oczyszczacze powietrza. Na realizację projektu gmina otrzymała ponad 9,9 tys. zł. Umowa została już podpisana.

 1. Gmina Policzna Wyposażenie szkół na terenie gminy Policzna w oczyszczacze powietrza 9 995,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie zwoleńskim dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł pozwoli na zakup i montaż słupów z lampami solarnym na terenie ROD „Bartek” w Zwoleniu.

 1. Gmina Zwoleń Zakup i montaż kompletnych słupów (z lampami solarnymi) na terenie ROD „BRATEK” w Zwoleniu 10 000,00

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. W powiecie zwoleńskim wsparcie otrzymało 5 inwestycji. Ponad 476 tys. zł wsparcia pozwoli m.in. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janowie czy modernizację boisk w Zwoleniu i Policznie.

 1. Gmina Kazanów Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówek-Wieś gm. Kazanów 95 250,00
  2.  Gmina Policzna Modernizacja boiska sportowego w Policznie 95 250,00
  3. Powiat Zwoleński Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 34  w Zwoleniu 95 250,00
  4. Gmina Zwoleń Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Zwoleniu 95 250,00
  5. Gmina Tczów Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Janów 95 250,00

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu zwoleńskiego otrzymają ponad 253 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty posadzek i instalacji.

1. Gmina Kazanów Remont pomieszczenia oraz wymiana instalacji elektrycznej strażnicy, OSP Osuchów 12 400,00
2. Gmina Kazanów Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Kowalków 100 000,00
3. Gmina Policzna Remont posadzki strażnicy, OSP Czarnolas 10 000,00
4. Gmina Policzna Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Czarnolas 100 000,00
5. Gmina Przyłęk Remont tynków strażnicy, OSP Łagów 12 400,00
6. Gmina Tczów Remont instalacji grzewczej strażnicy, OSP Bartodzieje 6 300,00
7. Gmina Zwoleń Remont pomieszczenia socjalnego strażnicy, OSP Zielonka Nowa  12 000,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie zwoleńskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 19 sołectw z 5 gmin – Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 1. Kazanów Zakup i montaż elementów oświetlenia drogi w miejscowości Miechów-Kolonia 10 000,00
  2. Kazanów Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów 10 000,00
  3. Kazanów Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek 10 000,00
  4. Policzna Zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Gródku 10 000,00
  5. Policzna Wyposażenie świetlicy w Jadwinowie 10 000,00
  6. Policzna Remont świetlicy w Policznie 10 000,00
  7. Policzna Modernizacja budynku i placu świetlicy w Wilczowoli 10 000,00
  8. Policzna Zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Czarnolesie 10 000,00
  9. Przyłęk Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole podstawowej w Łaguszowie 10 000,00
  10. Przyłęk Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Załazach 10 000,00
  11. Przyłęk Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie 10 000,00
  12. Przyłęk Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Łagowie 10 000,00
  13. Przyłęk Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 10 000,00
  14. Tczów Organizacja oraz wyposażenie Domu Ludowego w Sołectwie Wincentów i Wilczy Ług, jako centrum działalności kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz miejsca spotkań lokalnej społeczności 10 000,00
  15. Zwoleń Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Koszary 10 000,00
  16. Zwoleń Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Pałki 10 000,00
  17. Zwoleń Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Barycz Nowa 10 000,00
  18. Zwoleń Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Paciorkowej  Woli Nowej 9 983,81
  19. Zwoleń Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Górne 9737,81
Komentarze