Pomoc w czasie pandemii dla dzieci z pieczy zastępczejPomoc w czasie pandemii dla dzieci z pieczy zastępczej. Komputery, laptopy oraz środki ochrony osobistej – takie wsparcie zostało przekazane dla podopiecznych projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

161 domów zastępczych zostanie wspartych w ramach akcji „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Jak tłumaczy zastępca prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik, nauczanie zdalne wymaga odpowiedniego sprzętu, a dzieci będące w pieczy zastępczej nie były w pełni wyposażone w komputery czy tablety.

W Rodzinnym Domu Dziecka, który prowadzi wraz z mężem Alicja Kwiecińska obecnie przebywa ośmioro dzieci. Jak tłumaczy sprzęt do nauki jest niezwykle potrzebny.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Komentarze