Rada jednogłośnie za pomocą dla restauratorówRadni zgodzili się na zwolnienie restauratorów z obowiązku płacenia pierwszej raty opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych

26 radnych „za”. Taki był wynik głosowania podczas nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. Dzięki jednomyślności rajców przedsiębiorcy prowadzący w Radomiu lokale gastronomiczne zostali tym samym zwolnieni z obowiązku płacenia pierwszej raty opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowo termin płatności dwóch kolejnych rat został przesunięty do końca roku. Jeśli przedsiębiorca zapłacił pierwszą ratę, może wystąpić o zwrot pieniędzy lub o przesunięcie wpłaconej kwoty na poczet następnych rat.

Przegłosowana uchwała jest elementem pakietu „Bezpieczne miejsca pracy”, który po nowelizacji ustawy covidowej przedstawił prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Komentarze