full screen background image

Radom: Złóż wniosek o dotację na wymianę piecaTrwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację pieców węglowych. W budżecie miasta jest zarezerwowane na ten cel pół miliona złotych. Do końca terminu przyjmowania wniosków zostało tylko kilka dni. Termin upływa w piątek, 5 maja.

– Mimo, iż nie ma już rządowego programu Kawka, chcemy nadal pomagać mieszkańcom, którzy piece węglowe zastępują innymi, bardziej ekologicznymi źródłami energii. Jestem przekonany, że każda złotówka wydana na ten cel, z czasem się zwróci. To inwestycja w jakość powietrza, czyli w komfort życia w naszym mieście – mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.
Na każde zlikwidowane palenisko będzie przysługiwała dotacja w kwocie 200 złotych. Kolejne 200 złotych wnioskodawca otrzyma za każdy kilowat zainstalowanej mocy cieplnej nowego, ekologicznego źródła. – Na razie do podziału jest 500 tysięcy złotych, ale cały czas szukamy możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Chcielibyśmy wszystkie złożone wnioski rozpatrzeć pozytywnie – deklaruje wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane do piątku, 5 maja w Biurze Obsługi Mieszkańca w pok. 19 przy ul. Kilińskiego 30, w godz. od 7.30 do 16.30.

Szczegółowe zasady naboru wniosków są dostępne w BIPie.

Urząd Miejski przestrzega przed korzystaniem z usług pośredników obiecujących pozytywne rozpatrzenie wniosków. Przypomina również, że zgodnie z zarządzeniem prezydenta każdy wnioskodawca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Przypomnijmy, że w 2014 i 2015 roku, dzięki dotacjom z rządowego programu Kawka oraz pieniądzom z budżetu miasta zostało zlikwidowanych prawie 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami grzewczymi. Miasto otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ponad 2,5 miliona złotych. Połowa to dotacja, a połowa – niskooprocentowana pożyczka. W efekcie zredukowano emisję pyłów o 24 tony rocznie i szkodliwych gazów o ponad 1800 ton rocznie.

Komentarze