Radomska Nagroda Kulturalna – zgłoszeniaZostało kilka dni na zgłoszenie swojego kandydata do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2018 rok. Wnioski przyjmuje organizator konkursu, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”. Termin dostarczenia kandydatur do siedziby głównej placówki upływa 31 maja bieżącego roku. – Celem Radomskiej Nagrody Kulturalnej jest eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych z życia miasta i docenianie tych, które w największym stopniu promują Radom, przede wszystkim na forum ogólnopolskim – opisuje Marcin Rusek z „Łaźni”.

– Radomska Nagroda Kulturalna wręczana jest od 1998 roku. Organizatorem tegorocznej edycji Nagrody jest Prezydent Miasta Radomia. Czynności związane z wyłonieniem kandydata i wręczeniem Nagrody wykonuje Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”. Jest to najstarszy konkurs z obszaru kultury w naszym mieście. Stąd praw 20 laureatów w historii tej inicjatywy. Nagroda jest wręczana za rok poprzedni – opisywała Marcin Rusek z radomskiej „Łaźni”.

– Celem Radomskiej Nagrody Kulturalnej jest eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych z życia miasta i docenianie tych, które w największym stopniu promują Radom, przede wszystkim na forum ogólnopolskim. Radomska Nagroda Kulturalna przyznawana jest twórcom, autorom lub organizatorom największego wydarzenia kulturalnego minionego roku lub animatorom życia kulturalnego i osobom, które poprzez swoją działalność kształtują wizerunek Radomia i przyczyniają się do utrzymania jego pozycji na mapie kulturalnej kraju. Wydarzenia brane pod uwagę muszą albo odbywać się w Radomiu, albo być związane z Radomiem np. poprzez osobę autora. Zgłaszać nie można się samemu. Ktoś musi zgłosić swojego kandydata, który spełnia określone wymogi. Zarówno osoba zgłaszana jak i zgłaszająca musi podpisać zgodę – dodał Marcin Rusek.

Kandydatów do Radomskiej Nagrody Kulturalnej mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, na formularzu (do pobrania na stronie internetowej „Łaźni”) stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, na adres: „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom lub elektronicznie (chodzi tu o skany wypełnionych formularzy z kompletem podpisów): poczta@laznia-radom.pl

Komisję oceniającą wnioski powołuje Prezydent Miasta Radomia na wniosek „Łaźni” RKŚTiG. Przewodniczącym Komisji jest z urzędu Wiceprezydent Miasta Radomia nadzorujący zadania z zakresu kultury.

W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku.

Lista osób nominowanych do nagrody zostaje podana do publicznej wiadomości po pierwszym tygodniu czerwca, natomiast nazwisko laureata pozostaje tajne do czasu wręczenia Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody przewidziane jest w drugiej połowie czerwca 2019 r.

Komentarze