Radomska sztuka dla NiepodległejTegoroczny listopad to czas obfitujący w wydarzania o charakterze patriotycznym. Radomskie instytucje kultury i sztuki, aktywnie włączone w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, również mają wiele do zaoferowania. Do obejrzenia wystaw zorganizowanych na okoliczność jubileuszu zachęcają „Malczewski” oraz „Elektrownia”.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Wystawa „Adwokaci Polscy Ojczyźnie”, czynna do 25 listopada.

Przybliża sylwetki wybitnych polskich adwokatów, którzy wyróżnili się w historii Polski. Oprócz zdjęć, ekspozycja zawiera noty biograficzne oraz krótkie rysy historyczne. Wspomniane są zarówno postaci adwokatów walczących zbrojnie o niepodległość Polski pod zaborami, a także angażujących się w ratowanie polskiej tożsamości i kultury. Prezentuje biogramy adwokatów, którzy po I wojnie światowej obejmowali ważne urzędy w administracji państwowej i samorządowej. Przypomniane są także sylwetki adwokatów-poetów, pisarzy, krytyków i historyków literatury, a nawet adwokatów, którzy zrobili karierę filmową jako aktorzy.

Wystawa Anki Leśniak „patRIOTki”, czynna do 31 listopada.

Projekt podejmuje problem patriotyzmu, ukazanego poprzez postawy kobiet z czasów zaborów. Punktem wyjścia jest tu książka Wojciecha Lady „Polscy Terroryści”, w której autor opisuje zamachy na carskich urzędników dokonywane na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Wystawa „Radomianie na drodze do niepodległości”, czynna do 31 maja 2019 r.

W zbiorowej pamięci jako datę odzyskania niepodległości przyjmujemy 11 listopada, zaś Radom jako pierwsze miasto w dawnym zaborze rosyjskim ogłosił niepodległość 2 listopada 1918 r. Radomianie na początku listopada 1918 r. okazali się nadzwyczaj sprawnymi organizatorami. „Republika Radomska” miała swój własny rząd tzw. Komitet Pięciu (Aleksy Rżewski, Stanisław Kelles-Krauz, Wacław Dębowski, Jan Wigura, Roman Szczawiński), ponadto własne wojsko, milicję, odpowiednie agendy zajmujące się pomocą społeczną. Po dniach samodzielnych rządów Komitet Pięciu podporządkował się Tymczasowemu Rządowi Republiki Polskiej w Lublinie, a ten 11 listopada oddał władzę powracającemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu.

Komentarze