Rozmowa z dr Justyną Bojanowicz, prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH RadomO potencjale dydaktycznym i naukowo-badawczym Katedry Pedagogiki i Psychologii, jej współpracy z instytucjami zewnętrznymi a także o planach na przyszłość mówi dr Justyna Bojanowicz, prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

 

 

 

 

 

Fot. Facebook/WFP UTH

Komentarze