full screen background image

Studenci UTH dostali Studenckiego NoblaEmilia Gulińska i Bartłomiej Składanek, studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu znaleźli się wśród finalistów konkursu Studencki Nobel. Uroczysta gala odbyła się w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Emilia Gulińska jest studentką kierunku Administracja a Bartłomiej Składanek studentem kierunków Prawo i Administracja.

Emilia i Bartłomiej są autorami licznych publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych, brali udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych. Studenci są organizatorami licznych wydarzeń naukowych na Uniwersytecie. Są także stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, a także Rektora UTH Radom za średnią ocen, jak i osiągnięcia naukowe.

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest odnalezienie Najlepszych Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jedynym konkursem takiego formatu organizowanym przez studentów dla studentów. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

 

Komentarze