full screen background image
Search

Stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin

->

W pierwszy dzień wiosny, ruszyła tegoroczna edycja akcji Wiosną Stypendia Rosną. W jej ramach zebrane przez szkoły fundusze na stypendia dla zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin zostaną podwojone przez Fundację Świętego Mikołaja. Warunkiem jest przystąpienie szkoły do programu Stypendia św. Mikołaja. Uczniowie, którzy otrzymają stypendia mogą przeznaczyć je na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych. Tegoroczna akcja Wiosną Stypendia Rosną wzbogacona została o otwarte, bezpłatne szkolenia z umiejętności liderskich dla nauczycieli.

Program Stypendia św. Mikołaja prowadzony jest od 9 lat. W sumie przystąpiło do niego już 300 szkół z całej Polski i od 2010 roku przyznano 2413 stypendiów. Program może być prowadzony dzięki wsparciu darczyńców. W ubiegłym roku w ramach akcji Wiosną Stypendia Rosną udało się zebrać dodatkowe 117 740,12 zł, które zostały przekazane uczniom w formie stypendiów. Oceniając systematyczny rozwój programu organizatorzy oceniają, że kwotę tę uda się w tym roku znacznie przekroczyć.

– Program Stypendia św. Mikołaja został powołaliśmy, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich pasji i talentów. Wierzymy, że może się to udać jedynie dzięki solidarnemu zaangażowaniu społeczności szkolnych – mówi Joanna Paciorek, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Do przystąpienia do programu Stypendia św. Mikołaja przekonuje również nestor polskiego aktorstwa Franciszek Pieczka, który od lat go wspiera. – Stypendia są bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy rozwarstwienie ekonomiczne jest tak ogromne. Dzieci z biednych rodzin, nawet jeżeli są zdolne, nie pójdą dalej się uczyć. Nasze państwo nie jest zbyt prężne we wspieraniu słabszych. Trzeba wyrównać te szanse i pomagać jak kto może. Nie trzeba fundować całego stypendium, ale gdyby tak skrzyknęło się parę osób to wtedy grosz do grosza i uzbiera się spora sumka. Z całego serca popieram program Stypendia św. Mikołaja! – mówi Franciszek Pieczka.

Wśród 300 szkół, które przystąpiły do programu Stypendia św. Mikołaja jest 37 szkół z województwa mazowieckiego. Stypendyści od św. Mikołaja to młode osoby z pasją, wymagający od siebie więcej, dające również siebie innym, dzieląc się swymi zdolnościami i czasem. Wśród nich choćby Julka z Ostrowi Mazowieckiej, która osiągnęła w tym roku II miejsce na ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych i propozycje wejścia do Kadry Polski. Julka stypendium przeznaczyła na swój pierwszy strój sportowy (do tej pory ćwiczyła w pożyczonym), opłaty startowe w zawodach i dojazdy na treningi. Małgosia z Warszawy przeznacza stypendium na zajęcia chóralne, w ramach których przygotowuje się do międzynarodowego konkursu w Barcelonie, a Oliwka z Tarczyna opłaca codzienne dojazdy do jednego z najlepszych warszawskich liceów. Wszyscy stypendyści nie mogą rozwijać skrzydeł bez wsparcia finansowego.

Propozycja dla szkół w ramach akcji Wiosną Stypendia Rosną:

Otwarte, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli pt. „Charyzmatyczny lider – koordynator programu stypendialnego w szkole”. Dzięki szkoleniom nauczyciele dowiedzą się jak prowadzić program stypendialny w szkole, jak pozyskiwać środki na stypendia dla swoich uczniów oraz jak porwać do solidarnego działania całą społeczność szkolną. Więcej o szkoleniach na stronie: www.mikolaj.org.pl

Fundacja Świętego Mikołaja podwoi wszystkie środki na stypendia zebrane przez szkoły w okresie od 21 marca do 10 czerwca 2019 r., o ile szkoła przystąpi do programu Stypendia św. Mikołaja i zbierze w tym czasie min. 500 zł. Do programu zapraszamy wszystkie szkoły! Więcej o programie na: www.mikolaj.org.pl/stypendia-sw-mikolaja

– Do przystąpienia do programu zapraszamy szkoły, które tak jak my wierzą, że dzięki solidarnym więziom między uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami i całą społecznością lokalną można umożliwić rozwój talentów i pasji dzieciom, którym brakuje na to środków finansowych – mówi Joanna Paciorek – wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Więcej informacji na stronie: www.mikolaj.org.pl/stypendia-sw-mikolaja/

Źródło: Fundacja Świętego Mikołaja

Komentarze