full screen background image
Search

Inspirator kultury 2019 – zgłoszenia

->

Trwają głoszenia do drugiej edycji projektu „Inspirator kultury 2019″. To konkurs na najciekawszą kulturalną inicjatywę organizowany przez MOK „Amfiteatr”. – Warsztaty, spotkanie ze znanym artystą, wydarzenie kulturalne? Zgłoś się do nas, zaproponuj, co chciałbyś zorganizować w „Amfiteatrze”, a my Ci w tym pomożemy i sfinansujemy twój pomysł – mówi Katarzyna Wiśniewska z MOK. Inicjatywy można zgłaszać do 15 kwietnia br.

Celem konkursu „Inspirator kultury” jest zachęcenie mieszkańców Radomia do odkrywania i rozwijania swoich pasji, do zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego swojego otoczenia. Najlepszym projektom MOK „Amfiteatr” zapewni wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe. – Czekamy na propozycje radomian na kulturalne wydarzenia w ramach drugiej edycji naszego społecznego projektu. Jeśli chcecie zorganizować warsztaty, happening, koncert, a nawet wycieczkę, to zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na wasze pomysły, zróbmy coś razem! – zachęca Katarzyna Wiśniewska, specjalistka ds. pr, promocji i reklamy w „Amfiteatrze”.

Szczególnie wysoko punktowane będą inicjatywy włączające lokalne talenty: zarówno indywidualnych twórców, jak i grupy nieformalne z Radomia; realizowane w przestrzeni miejskiej; nawiązujące w sposób twórczy do tradycji i zwyczajów miasta; angażujące możliwie dużą liczbę mieszkańców Radomia we wspólne działania; międzypokoleniowe; włączające osoby 50+ i/lub młodzież gimnazjalną i licealną; włączające osoby z niepełnosprawnością; integrujące różnorodne formy działalności kulturalnej.

Inicjatywy kulturotwórcze będą realizowane na terenie Radomia w drugiej połowie 2019 roku.

Zgłoszenie do konkursu (Aplikacja konkursowa), podpisane imieniem i nazwiskiem Autora, należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2019: drogą mailową na adres: jerzy.skwarek@amfiteatr.radom.pl lub osobiście: w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul. Parkowa 1 do godz. 16.00 dnia 15 kwietnia 2019 w kopercie z dopiskiem: „Inspirator kultury. Konkurs na Wasze kulturalne pomysły”.

Budżet konkursu to 13 000 zł, maksymalny koszt realizacji jednej inicjatywy to 4000 zł.

– Projekty, które zrealizujemy, wybierzemy wspólnie podczas głosowania. Przypominamy, że w ubiegłym roku realizowaliśmy projekty: „Raz się żyje – historie pisane rowerem”, „Chlapidła – warsztaty action painting”, „Uwolnij swój beat – warsztaty beatboxu” i „Szkoła młodych mistrzów pióra – warsztaty literackie dla młodzieży” – mówi Katarzyna Wiśniewska, specjalista ds. pr, promocji i reklamy Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”.

Regulamin zgłaszania i wyboru inicjatyw oraz aplikacja konkursowa znajdują się na stroniewww.amfiteatr.radom.pl.

Komentarze