Stypendia kanadyjskie dla uzdolnionych radomianUzdolniona artystycznie młodzież z Radomia i regionu już w maju będzie mogła składać wnioski o przyznanie stypendium fundacji Polish Orphans Charity. Do podziału jest ponad 50 tys. zł. W tym roku stypendia zostaną przyznane po raz 12 i ostatni

Fundacja Polish Orphans Charity po raz ostatni przyzna w tym roku stypendia uzdolnionej młodzieży z Radomia. W tym roku fundacja kończy swoją działalność w Polsce. Dzięki jej wsparciu, przez 12 lat ponad 200 stypendystów z Radomia mogło rozwijać swoje talenty.

W tym czasie do Radomia trafiło ponad 220 tysięcy dolarów kanadyjskich, czyli 650 tys. zł. Natomiast w 2018 roku do podziału jest ponad 51 tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną rozdzielone na 20 dzieci. Wysokość jednego stypendium wyniesie 2550 zł netto. Podatek od stypendiów zapłaci urząd miejski.

– O wsparcie fundacji Polish Orphans Charity mogą ubiegać się dzieci uzdolnione artystycznie, będące sierotami lub żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy. Przyznane stypendium może być wykorzystane na cele związane z rozwojem artystycznym, np. zakup instrumentu lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w warsztatach artystycznych – tłumaczy Krzysztof Gajewski, pełnomocnik fundacji.
|
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się w poniedziałek, 7 maja i potrwa do soboty, 30 czerwca.

– Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu w pokoju 268. Wnioski można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego lub na stronie www.polishorphans.pl. Trzeba również przynieść zaświadczenie z MOPS-u o pobieranych zasiłkach – tłumaczy Izabela Kamińska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Wręczenie stypendiów nastąpi 24 października.

Przypomnijmy, stypendia otrzymują nie tylko dzieci w Radomiu, ale także w Kielcach i Warszawie.

Fundacja Polish Orphans Charity została założona w roku 2000 w Toronto w Kanadzie, przez dr Ryszardę Russ, inż. Barta Pasowskiego oraz dr Teda Kralkę. Od samego początku fundacja przyjęła sobie za cel niesienie pomocy polskim sierotom poprzez poprawę ich warunków wypoczynku i rozrywki w Domach Dziecka. Fundacja wspiera uzdolnione sieroty oraz dzieci żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy poprzez przyznawanie stypendiów artystycznych.

Pierwsze stypendia wręczono w roku 2007 w Radomiu. Od 2009 roku przyznawane są stypendia dla dzieci z całego Mazowsza. Od 17 lat fundacja buduje w Polsce ogródki jordanowskie. Kilka z nich powstało w okolicach Radomia, m.in. Jasieńcu czy w okolicach Skaryszewa.
Od kilku lat fundacja wspiera także dom dziecka na Dominikanie.

Komentarze