full screen background image
Search

Szkoła Liderów Przemysłu 4.0 oraz Centrum Naukowo-Badawcze w Radomiu

->

Na potrzeby Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu powstaną dwa nowoczesne obiekty: Szkoła Liderów Przemysłu 4.0 oraz Centrum Naukowo-Badawcze. List intencyjny w sprawie utworzenia szkoły podpisali dziś (15.04.2019 r.) rektor UTH oraz prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W konferencji prasowej wzięli udział wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podkreślił, że „w Radomiu zostało postawione kolejne przęsło pomostu łączącego biznes z nauką”.

Szkoła Liderów Przemysłu 4.0 to jedna z inwestycji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie miała siedzibę w Radomiu i zacznie działać jeszcze w tym roku. To projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a jego rolą będzie wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery przemysłu 4.0.

– Zakładamy, że w nieodległej przyszłości nasza Fundacja już wkrótce będzie widocznym podmiotem na rynku radomskim. Dla Radomia jest to bardzo istotny element w kształtowaniu nowej siedziby przemysłu w oparciu o zasoby ludzkie, które w ramach podpisanego porozumienia będziemy pozyskiwać. Uruchomiania Szkoła Liderów Przemysłu 4.0 jest szkołą tych, którzy będą tworzyć nową generację przemysłu. Z Centrum Konsultacyjnego tworzonego w Radomiu będzie prowadzona obsługa całego kraju w formie kontaktu z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych w oparciu o wykształconą kadrę – mówił Andrzej Soldaty, prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

– Staramy się połączyć zarówno technikę, jak i rozwiązania biznesowe, stąd porozumienie z Fundacją dotyczące budowania Szkoły Liderów Przemysłu 4.0. Nasza uczelnia od początku funkcjonowania związana jest z przemysłem oraz z radomskimi zakładami i przystąpiliśmy do tej inicjatywy, ponieważ chcielibyśmy mieć także powiązania z zakładami z całego kraju i z zagranicy – podkreślił prof. Zbigniew Łukasik, rektor UTH.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma m.in. integrować i wspierać inicjatywy wzmacniające transformację cyfrową w Polsce. Działania te realizować będą centra kompetencji funkcjonujące w całym kraju. Decyzja o wyborze Radomia na siedzibę Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości podjęta została w ramach planu delokalizacji urzędów centralnych w Polsce oraz realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

– Mamy dzisiaj dwa bardzo ważne wydarzenia. Z jednej strony to podpisanie umowy między UTH a Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundacja ta jest niezwykle ważna, bo koordynuje wysiłki państwa z aktywnością polskiego przemysłu na rzecz skutecznego przeprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej w naszym kraju. Przypomnę, że centralna siedziba Fundacji będzie się mieściła w Radomiu. Tą decyzją rozpoczynamy w Polsce proces deglomeracji. Drugi ważny temat to Centrum Naukowo-Badawczege. Jego budowa rozpocznie się w tym tygodniu. Centrum powstanie na potrzeby kierunku lekarskiego, a koszt inwestycji to 32 mln zł. Ono będzie niezwykle ważne w podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku lekarskim w Radomiu – stwierdził wicemarszałek Adam Bielan.

– Dla mnie jako dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczególnie ważne jest to, że dzisiaj w Radomiu postawiliśmy kolejne przęsło pomostu łączącego biznes z nauką. Bardzo cieszę się z podpisania tego porozumienia, bo ono jest szansą zarówno dla uczelni, jak i dla Fundacji oraz dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w Radomiu. Radom ma szansę stać się polskim centrum technologii informacyjnych.

Zależy nam na rozwoju uczelni nie tylko w głównych metropoliach, ale i w takich miastach jak Radom. Bardzo się cieszę z inwestycji jaką jest budowa Centrum Naukowo-Badawczego, które ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju kierunku lekarskiego. Bez tej inwestycji trudno by było myśleć o kształceniu przyszłych lekarzy na poziomie światowym – podsumował minister Jarosław Gowin.

Centrum Naukowo-Badawcze dla kierunku lekarskiego powstanie na bazie starej hali sportowej przy ulicy Chrobrego 27 w Radomiu. Koszt inwestycji to ponad 32 mln zł. W obiekcie będą się mieściły pracownie (rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, EOS, ultrasonografii), sale dydaktyczne oraz sale seminaryjne.

Więcej na temat Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości dowiesz się tutaj.

Komentarze