full screen background image
Search

„Kuźnia Obywatelska” – projekt dla młodych radomian

->

W naszym mieście powstanie Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” – projekt realizowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych. Głównym celem inicjatywy jest podniesienie umiejętności społecznych młodych radomian, których kompetencje wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Realizacja i rekrutacja uczestników projektu ruszy 1 września.

Utworzenie „Kuźni Obywatelskiej” ma pomóc w przygotowaniu młodych radomian do wejścia na rynek pracy. Projekt umożliwi także bieżące wsparcie organizacji pozarządowych w prowadzonych przez nie działaniach. Szkolenia pozwolą uczestnikom na zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia stron internetowych na potrzeby organizacji pozarządowych, a także obsługi medialnej wydarzeń, spotkań i innych działań prowadzonych przez radomskie organizacje pozarządowe. Wyposażenie techniczne zakupione w ramach projektu pozwoli na efektywne wsparcie tych działań, zarówno w okresie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu, a każda organizacja pozarządowa będzie mogła liczyć na pomoc wolontariuszy działających w „Kuźni Obywatelskiej”.

– Utworzenie przy Centrum Organizacji Pozarządowych „Kuźni Obywatelskiej” daje nowe możliwości wspierania przez miasto radomskich organizacji pozarządowych, bez których trudno sobie teraz wyobrazić wiele aspektów naszego życia społecznego i publicznego. Dotychczasowe wsparcie finansowe, merytoryczne, techniczne, szkoleniowe i organizacyjne, jakie oferuje naszym organizacjom pozarządowym COP, zostanie rozszerzone o działania wolontariuszy. Wspomogą oni stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe działające w naszym mieście, zyskując jednocześnie niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe – mówi Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych młodych radomian, których kompetencje wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Jego uczestnicy wezmą udział w doradztwie indywidualnym, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach integracyjnych pozwalających na podjęcie wolontariatu w radomskich organizacjach pozarządowych.

Projekt skierowany jest do 120 osób w wieku od 15 do 29 lat mieszkających lub uczących się w Radomiu.

W ramach projektu przewidziano:

Utworzenie Radomskiego Centrum Wolontariatu – „Kuźni Obywatelskiej”, w tym zakup niezbędnego wyposażenia technicznego, które będzie mogło być wykorzystywane do realizacji działań na rzecz młodzieży, wolontariuszy i radomskich organizacji pozarządowych zarówno w ramach projektu, jak również po zakończeniu okresu realizacji projektu.

Działania rozwijające kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, w tym:

– Szkolenie z umiejętności społecznych,

– Szkolenie z podstaw wolontariatu,

– Szkolenie e – wolontariat,

– Szkolenie wychowawców kolonijnych,

– Szkolenie z tworzenia stron internetowych,

– Szkolenie medialne,

– Doradztwo zawodowe,

Wolontariat w praktyce – wolontariat realizowany bezpośrednio przez uczestników projektu w radomskich organizacjach pozarządowych i na rzecz tych organizacji, co pozwoli na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce, a w przyszłości pozwoli na skuteczniejsze i bezproblemowe wejście na rynek pracy.

Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” powstanie ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Urząd Miasta. Ogólna jego wartość to ponad 561 tys. zł, a wartość dofinansowania – ponad 544 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Źródło: UM Radom

Komentarze