Szpital w Kozienicach przejdzie termomodernizacjęSzpital w Kozienicach przejdzie termomodernizację. Tak zadecydował Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazując na ten cel z Funduszy Europejskich ponad milion złotych. Umowa w tej sprawie między władzami województwa a dyrektorem szpitala została już podpisana

Dzięki dofinansowaniu zostanie wyremontowany budynek wchodzący w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Środki te przeznaczone zostaną również na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Oprócz tego w szpitalu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne oraz nowe oświetlenie. W planach jest również wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz ocieplenie stropodachu i ścian piwnic.

Realizacja tego zadania pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem szpitala oraz poprawi jakość powietrza, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Termomodernizacja szpitala w Kozienicach wyniesie blisko 3 mln zł.

Fot: mazovia.pl

Komentarze