full screen background image

„Tak” dla Rady Kobiet – apel do prezydenta Radomia– Apeluję do Radosława Witkowskiego, by jeszcze raz pochylił się nad problemem dominacji mężczyzn we władzy w naszym mieście i powiedział dla Rady Kobiet „tak” – mówiła podczas briefingu prasowego Karolina Skowron, przewodnicząca Radomskiej Inicjatywy Kobiecej i współorganizatorki Czarnych Protestów w Radomiu. Tematem konferencji była ponowna propozycja utworzenia w naszym mieście Rady Kobiet i podpisania przez prezydenta Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– Radomska władza jest zdominowana przez mężczyzn. Zależy nam, by Rada Kobiet powstała w naszym mieście, gdyż będzie to organ zrzeszający kobiety należące do różnych środowisk i reprezentujące różne poglądy. Organ ten ma zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się mieszkanki naszego miasta. W Radzie Kobiet działającej w Rybniku jest 12 miejsc. 4 miejsca zajmują kobiety wskazane przez prezydenta, 3 miejsca są dla stowarzyszeń kobiecych, a resztę zajmują kobiety chętne do działania na rzecz miasta. Chciałybyśmy, aby w ten sposób Rada funkcjonowała w Radomiu – opisywała Karolina Skowron.

Przedstawiciele stowarzyszeń przypomnieli także Prezydentowi, że ponad 5 miesięcy temu zaapelowali do niego ws. podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dokumentu, którego wprowadzenie ma oznaczać zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji w demokratycznym społeczeństwie, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami. Otrzymali wtedy również deklarację, że kwestia zostanie przedłożona radnym miejskim.  – Prezydent Witkowski w piśmie z 16 lipca obiecał nam, że na sesji Rady Miejskiej przedłoży pod dyskusję postanowienia Karty Równości. Od tej deklaracji minęło kilka miesięcy i kilka sesji Rady. I dzisiaj, kiedy jesteśmy po wyborach to najlepszy moment, aby przypomnieć prezydentowi o jego zobowiązaniach – mówił Patryk Fajdek, przewodniczący Stowarzyszenia Łączy nas Radom.

Karolina Skowron, Patryk Fajdek

Stowarzyszenie Łączy nas Radom i Radomska Inicjatywa Kobieca oczekują, że Prezydent w ramach własnych kompetencji powoła Radę Kobiet oraz we współpracy z Radą Miejską wprowadzi przepisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Komentarze