UTH pod ostrzałemMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadziło ocenę działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Wyniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu mrożą krew w żyłach – na 8 ocenianych wydziałów, 7 dostało najniższą ocenę. Sytuację komentuje Rektor UTH prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Dla uczelni jest to ogromne zaskoczenie, nieporozumienie i wielki przekręt, komentował Rektor. Dwa najsilniejsze wydziały, które mają uprawnienia doktoryzowania i habilitowania dostały kategorie C, czyli najniższą ocenę. Ponad to wydziały te prowadzą badania dla firm krajowych i zagranicznych, brały również udział w realizacji programów międzynarodowych. Paradoksalnie najsłabszy wydział o technicznym profilu, dostał najwyższą ocenę. Uczelnia na pewno złoży odwołanie od wyników parametryzacji Ministerstwa.

W tym roku ruszył na UTH nowy kierunek lekarski. W kontrze do wyników oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest to sukces. By kierunek mógł powstać uczenia musiała spełnić normy kadrowe, określone przez komisję akredytacyjną, mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Ponad to UTH ma w planach stworzenie laboratoriów diagnostycznych i własnych przychodni.

UTH nabył również nowoczesny sprzęt dla studentów kierunku lekarskiego. Są to stoły do nauki anatomii wykorzystujące techniki multimedialne. Jest to sprzęt amerykański, z wykorzystaniem takich samych stołów uczą się studenci Harvardu. UTH jest jedynym uniwersytetem w Polsce, który ten sprzęt posiada, podkreślał prof. dr. hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Poza nowym kierunkiem lekarskim, który powstał w tym roku, na Wydziale Sztuki miał również ruszyć kierunek aktorski. Niestety plany zakończyły się fiaskiem. Jak mówił Rektor jest to sprawa wydziału, któremu zostały stworzone warunki, ale Wydział Sztuki w tym roku nie skorzystał z tej możliwości. W tym celu odbyły się także rozmowy z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy mieli pomóc w otwarciu kierunku aktorskiego, ale póki ci z tego nie wynikło.

Mimo złych wyników parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nie zrealizowania wszystkich planów, UTH zaczął nowy rok akademicki w dobrej kondycji. Uruchomienie nowego kierunku lekarskiego jest dużym, ale na pewno nie ostatnim sukcesem uczelni.

Komentarze