Umowa na budowę dwóch kolejnych obiektów na radomskim lotnisku podpisanaPrzedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podpisało umowę na budowę dwóch obiektów na radomskim lotnisku. Powstanie budynek Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz wieży Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu jest firma z Warszawy, która buduje już na Sadkowie tzw. budynki kubaturowe. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wykonawca ma za zadanie opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową, uzyskać pozwolenia na użytkowanie, wykonać prace projektowe oraz wybudować budynek LSRG i wieży PAŻP. Firma zobowiązuje się również do wykonania niezbędnych prac uzupełniających. Wartość umowy to blisko 40 milionów złotych. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na 2022 rok. Warto dodać, że PPL chciał przeznaczyć na ten etap niecałe 43 mln. W drodze przetargu udało się zaoszczędzić ponad 4 mln.

Prace projektowe i budowlane budynku lotniskowej straży pożarnej i wieży PAŻP na lotnisku Warszawa-Radom to kolejny etap realizowanej inwestycji. Aktualnie trwają prace związane z budową terminalu, obiektów kubaturowych i konstrukcją dróg kołowania i płyt postojowych we wschodniej części portu.

KomentarzeCLOSE
CLOSE