UTH z akredytacją na kierunku pielęgniarstwo Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w wyniku przeprowadzonej drugiej kontroli uzyskał akredytację na kierunku pielęgniarstwo. Pierwsza nie uzyskała wyniku pozytywnego 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Taki jest wynik przeprowadzonej w październiku br. kontroli przez przedstawicieli Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Jest to kolejna kontrola akredytacyjna na tym kierunku. Pierwsza niestety nie uzyskała pozytywnego wyniku – mówi prof. Dariusz Trześniowski, rzecznik prasowy radomskiej uczelni. 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w UTH musiał zniwelować wszystkie stwierdzone w raporcie przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych nieprawidłowości. W związku z tym w procesie tworzenia programu dydaktycznego postawiliśmy na dużą liczbę praktyk zawodowych, stwierdza prof. Trześniowski. 

Przypomnijmy, że negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadal posiada kierunek lekarski UTH. W związku z tym w roku kalendarzowym 2020/2021 została wstrzymana na nim rekrutacja.

KomentarzeCLOSE
CLOSE