Wolanowski pamiętnik z czasów pandemii„Wolanowski pamiętnik z czasów pandemii” to konkurs fotograficzny, do udziału w którym zaprasza Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Aby wziąć w nim udział, należy na zdjęciu uwiecznić obecną rzeczywistość związaną z koronawirusem. Prace mogą przedstawiać życie codzienne, np.: czas pracy i odpoczynek czy lekcje on-line.

Max. 3 zdjęcia w dowolnym formacie oraz oświadczenie należy wysłać do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie do 31 maja na adres: gckib@wolanow.pl

Fotografie zostaną wykorzystane do zorganizowania i eksponowania wystawy w Korytarzu Sztuki w GCKiB w Wolanowie oraz do utworzenia fotopamiętnika w wersji elektronicznej, który będzie udostępniony na facebooku placówki, a także do utworzenia fotopamiętnika w wersji papierowej.

Szczegółowy regulamin konkursu i oświadczenie znajdziecie na profilu facebookowym Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie.

Komentarze