WSA uchylił decyzję ws. Marka PacynyWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję dotyczącą zawieszenia Marka Pacyny w czynnościach dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

O rozstrzygnięciu poinformował w mediach społecznościowych prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Sprawa dotyczyła przygotowań do uruchomienia szpitala tymczasowego dla chorych na covid-19. Decyzję ministra zdrowia miasto zaskarżyło do WSA. Ten rozpatrując skargę stwierdził, że Ministerstwo Zdrowia wydając decyzję zawieszenia Pacyny oparło się wyłącznie na opiniach Wojewody Mazowieckiego i dyrektora mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał jednocześnie, że nie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do rzetelnego rozpatrzenia sprawy i nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności.

Zgodnie z wyrokiem sądu Minister Zdrowia musi zapłacić po 200 złotych Markowi Pacynie i Gminie Miasta Radomia tytułem kosztów postępowania sądowego.

Od 1 czerwca Marek Pacyna znowu kieruje Radomskim Szpitalem Specjalistycznym. – W sporze z Ministrem Zdrowia racja była po mojej stronie. A ja mam nadzieję, że dla ministra Adama Niedzielskiego będzie to cenna lekcja, że ochrona zdrowia powinna być wolna od polityki – skomentował w mediach społecznościowych wydane orzeczenie Radosław Witkowski.

Komentarze