full screen background image

Zmiany w rejonie rodna PopiełuszkiKierowcy jadący w rejonie ronda Popiełuszki (od ul. Kozienickiej) uważajcie na zmiany. Zmiany spowodowane są kolejnymi pracami przy przebudowie odcinków dróg krajowych nr 9 i 12

Na odcinku północnej jezdni ulicy Żółkiewskiego za rondem Popiełuszki będą kontynuowane prace związane z budową kanalizacji. W związku z tym prawy pas ruchu ulicy Kozienickiej na dojeździe do ronda (od strony Kozienic) został zamknięty, a lewy jest przeznaczony tylko dla pojazdów jadących w stronę Lublina

Ruch z północy na zachód (czyli z ulicy Kozienickiej w ulicę Żółkiewskiego – z możliwością późniejszego skrętu w Kozienicką w kierunku centrum miasta) został do odwołania poprowadzony tymczasową jezdnią, biegnącą z pominięciem ronda Popiełuszki (śladem starego przebiegu Kozienickiej – obok hali firmy Stalprodukt oraz ogrodu wystawowego firmy Jadar). Zmiana ta dotyczy również autobusów komunikacji miejskiej linii 9 (wybranymi kursami w dni wolne od pracy), 10, 17 i 26.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic albo do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

Źródło: MZDiK

Komentarze