full screen background image
Search

Droga 747 uroczyście otwartaNowo wybudowany, 8,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 747 od 30 kwietnia jest dostępny dla kierowców. Inwestycja pochłonęła 54,5 mln zł, z czego ponad 30 mln zł stanowiły środki unijne, a ponad 24 mln zł przeznaczył na ten cel samorząd Mazowsza. Dziś o korzyściach inwestycji z lokalnymi samorządowcami i mieszkańcami regionu rozmawiał marszałek Adam Struzik.

– To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Mazowsza. Droga 747 prowadząca do mostu na Wiśle w Solcu to olbrzymie usprawnienie dla kierowców. Dzięki wsparciu unijnemu powstał nowoczesny i bezpieczny odcinek. To oczywiście znaczne ułatwienie i skrócenie czasu dojazdu dla wszystkich podróżujących na Lubelszczyznę i tych kierujących się w stronę Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Na tym jednak nie koniec. Tę inwestycję będziemy kontynuowali. W kolejnym etapie planujemy budowę aż 30-kilometrowego odcinka łączącego Lipsko z Iłżą – dodaje.

Budowa drogi 747 to efekt współpracy samorządów Mazowsza i Lubelszczyzny. Zakres prac budowlanych obejmował budowę drogi od podstaw, nowym śladem po południowej stronie gmin Solec  i Lipsko. W efekcie wybudowany został 8,5-kilometrowy odcinek drogi, zatoki autobusowe, chodniki i azyle dla pieszych. Nowo wybudowany odcinek prowadzi od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 754, a kończy przy drodze krajowej numer 79 w Lipsku. Wzdłuż całego odcinka powstały także drogi serwisowe. Zbudowano również dwa wiadukty.

Wzdłuż drogi zostało ustawione oświetlenie drogowe, wykonano odwodnienie drogi, przebudowane zostały także skrzyżowania. Wartość inwestycji to 54,5 mln zł. Ponad 30 mln zł stanowiły środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 24 mln zł.

Budowa 8,5-kilometrowego odcinka to drugi etap inwestycji. W ramach pierwszego w 2015 r. powstało 1,5 km drogi dojazdowej do mostu na Wiśle. Trzeci etap inwestycji jest w fazie projektowej. Dotyczy on budowy najdłuższego, bo 30-kilometrowego odcinka drogi po nowym śladzie od Lipska do Iłży.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze