Gombrowicz dla CieplakNagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza dla Anny Cieplak za książkę „Ma być czysto”! Kapituła przyznała nagrodę za świetną znajomość środowiska „gimbazy” oraz empatię dla młodych ludzi, opowiedziane w dobrej, realistycznej prozie.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza została ustanowiona w 2015 roku przez radomski samorząd z inspiracji Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Jest przyznawana przez prezydenta Radomia za debiut prozatorski, rozumiany jako pierwsza lub druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Wysokość nagrody to 40 000 złotych. Współorganizatorem Nagrody i towarzyszącego jej festiwalu „Opętani Literaturą” jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddział warszawskiego Muzeum Literatury.

Nagroda jest istotnym wyróżnieniem, wskazującym najważniejsze, nowe zjawiska w polskiej prozie.  Przede wszystkim ma zachęcać do czytania książek wybitnych, ale napisanych przez mniej znanych (na razie) autorów.

Honorowy patronat nad Nagrodą objęła Rita Gombrowicz. Druga edycja Nagrody miała też swojego mecenasa – był nim przedsiębiorca Jarosław Krzyżanowski.

– „Bardzo się cieszę z otrzymania tej nagrody, nie tylko ze względu na prestiż, ale także na postać Witolda Gombrowicza. Radom jako miasto jest bardzo interesujący i gościnny. Na pewno chętnie wrócę tu na spotkanie autorskie. Zaś moja książka, najogólniej mówiąc, jest o zagubieniu. Napisałam ją, by to zagubienie uchwycić, choć wydaje się być nieuchwytne” – mówiła Anna Cieplak na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, podsumowującej tegoroczną edycję.

W tym roku wpłynęło aż 90 książek. Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, podkreślił, że wybór najlepszej powieści nie był łatwy.

– „Kapituła, wybierając Annę Cieplak, podjęła ryzyko, ponieważ zadaniem jury jest wskazywanie pisarzy, którzy mogą być przyszłością polskiej prozy. W tym przypadku weryfikacja decyzji kapituły nastąpi bardzo szybko, bo nowa powieść Anny Cieplak ukaże się już za trzy dni” – powiedział Tomasz Tyczyński.

W konferencji wzięła również udział Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu.

– „Bardzo dziękuję Tomaszowi Tyczyńskiemu za pomysł utworzenia Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, a także panu prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu za powołanie jej do życia” – mówiła Rita Gombrowicz.

Kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski – przewodniczący, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska ogłosiła werdykt w niedzielę, 10 września podczas Gali w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Uroczystość uświetnił  koncert Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”.

Fot. Łukasz Wójcik/ UM Radom

źródło: muzeumgombrowicza.pl , radom.pl

Komentarze