full screen background image
Search

Konkurs na wystawienie Gombrowicza


Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu ogłosił konkurs na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Konkurs adresowany jest do młodych reżyserów, którzy zechcą zmierzyć się z twórczością autora „Ślubu”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu.

Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim, odpowiadającym rytmowi kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego (w przyszłym roku przy okazji 13 (sic!) edycji teatr będzie świętować 25-lecie festiwalu).

Przedmiotem zainteresowania I edycji (2018) będą Adaptacje sceniczne niedramatycznych dzieł Witolda Gombrowicza.

Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu 22 października 2018 roku z okazji inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.
Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.

Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych – należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).
Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi obydwu scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można odebrać osobiście lub zamówić drogą telefoniczną albo e-mailową (tel. 609 304 535, e-mail: mfg@teatr.radom.pl).

Terminy:
– przyjmowanie zgłoszeń – do 31 października 2017
– spotkania z wybranymi reżyserami, czytania z udziałem aktorów – listopad – grudzień 2017
– rozstrzygnięcie konkursu – do 15 stycznia 2018

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego
Plac Jagielloński 15
26-600 Radom
z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski”

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Regulamin konkursu na www.teatr.radom.pl

źródło: Teatr Powszechny w Radomiu

Komentarze