Mocna Rozmowa: Rafał Rajkowski, wicemarszałek MazowszaRafał Rajkowski Wicemarszałek Mazowsza w Mocnej Rozmowie dziś o możliwościach włączenia Radomia do programu Polska Wschodnia, o finansowym wsparciu obchodów Radomskiego Czerwca 76 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz o zakupie karetek dla Radomia.
Rozmawia Aneta Pieńkowska


KomentarzeCLOSE
CLOSE