Muzeum w Czarnolesie już samodzielne i z p.o. dyrektoraMaria Jaskot została pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Jaskot powołał na to stanowisko Zarząd Województwa Mazowieckiego na czas określony od 14 lutego bieżącego roku do czasu powołania dyrektora Muzeum, ale nie dłużej niż do 13 lutego 2021 roku.

Maria Jaskot do tej pory była kierownikiem placówki, gdy czarnoleskie muzeum było pod skrzydłami Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Obecnie Muzeum Jana Kochanowskiego jest samodzielną placówką kultury.

 

Fot. Echo Dnia

Komentarze