Nowe ścieżki rowerowe i chodniki w powiecieRozbudowane drogi powiatowe, nowe chodniki i ścieżki rowerowe – te inwestycje do końca przyszłego roku zostaną oddane do użytku mieszkańcom subregionu radomskiego. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz budżetu państwa w wysokości 56 mln zł, które udało się pozyskać władzom powiatu.

Inwestycje powstaną w ramach partnerskiego projektu Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. – Pozyskanie 80% dofinansowania na takie zadania jak przebudowa dróg powiatowych, przy których powstaną ciągi pieszo-rowerowe jest praktycznie niemożliwa. Nam się udało, dlatego uznajemy to za wielki sukces. Takiego zadania w historii Powiatu Radomskiego nigdy nie było, zwłaszcza że tutaj mamy już zagwarantowane pieniądze w budżecie powiatu w wysokości 5,5 mln zł i to jest nasz udział własny. Dofinansowanie unijne naszego moduły to 22 mln zł. W ramach tego projektu miasto Radom otrzyma 28 mln zł. Pozostałe środki musi miasto zagwarantować z własnego budżetu – mówił starosta Mirosław Ślifirczyk.

Przyznane wsparcie w odniesieniu do Powiatu Radomskiego pozwoli na:

– rozbudowę dwóch dróg powiatowych w gm. Zakrzew: Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom oraz Taczów-Taczówek-Milejowice wraz z budową ścieżek rowerowych o łącznej długości 12 km, w tym w ciągu drogi Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom 7,8 km oraz Taczów-Taczówek-Milejowice 4,2 km,
budowę chodników o długości 1 km, z których korzystać będą piesi i rowerzyści,
budowę rowerowej infrastruktury towarzyszącej w postaci wiat ze stojakami na rowery i punktów serwisowania rowerów, wyposażonych w zestaw niezbędnych narzędzi do wykonania podstawowych napraw.

Nowe ścieżki rowerowe powstaną także na terenie samego Radomia. Miasto planuje również zakup 10 autobusów o napędzie elektrycznym, rozbudowę inteligentnych systemów transportowych, przebudowę parkingu przy ul. Kelles-Krauza z dostosowaniem obiektu do funkcji „Parkuj i jedź”.

Pierwsze prace powinny ruszyć jesienią br., a zakończenie robót planowane jest na koniec 2019 r.

Komentarze