full screen background image

Tag: , , , ,

Poprawki do budżetu

Remont zabytkowej rogatki, rozbudowa ulicy Szydłowieckiej, zagospodarowanie terenów między ulicami Bema, Sowińskiego i Jasińskiego, dokończenie budowy ścieżki...

Nowe ścieżki rowerowe i chodniki w powiecie

Rozbudowane drogi powiatowe, nowe chodniki i ścieżki rowerowe – te inwestycje do końca przyszłego roku zostaną oddane do użytku mieszkańcom subregionu...

Powstaną kolejne ścieżki rowerowe

Starostwo powiatowe oraz miasto Radom starają się o środki unijne na projekt multimodalności miejskiej. Oznacza to, że w powiecie radomskim, a także w samym...