Nowy szpital w Radomiu – najpierw analiza potrzebAnaliza potrzeb i wymagań – to pierwszy krok do budowy nowego szpitala w Radomiu. Zadanie nadzoru nad powstaniem dokumentu prezydent, Radosław Witkowski powierzył swojemu zastępcy Mateuszowi Tyczyńskiemu

Pierwszym krokiem do budowy nowego szpitala w Radomiu będzie analiza potrzeb i wymagań – zapowiedział prezydent Radosław Witkowski. Zadanie nadzoru nad powstaniem  dokumentu, który będzie je zawierał, powierzył swojemu zastępcy, Mateuszowi Tyczyńskiemu. Włodarz miasta podkreślił przy tym, że opracowanie jest wymogiem koniecznym przy realizacji tak dużego projektu. 

Dzięki dokumentowi miasto będzie mogło rozpocząć starania o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy rządowych i unijnych. Władze Radomia muszą opracować konkretne potrzeby zdrowotne, np. liczbę łóżek, profil szpitala oraz jakie oddziały powinny w nim funkcjonować. Prawdopodobną lokalizacją placówki będzie południowa część miasta – informuje Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. 

Budowa nowego szpitala w Radomiu to koszt blisko 400 mln zł.

Fot: radom.pl

Komentarze