PPL ogłosił przetarg na budowę drogi startowej i ILSPrzedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ogłosiło kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej lotniska w Radomiu. Tym razem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót budowlanych na przebudowę i wydłużenie drogi startowej lotniska w Radomiu. Oferty można składać do 29 listopada. 

Docelowo port lotniczy w Radomiu ma przyjmować nawet 10 mln pasażerów rocznie. Dla porównanie największe lotnisko regionalne w Polsce, Kraków-Balice, planuje w tym roku przyjąć 6,4 mln podróżnych, a do 2036 r. chce być gotowe do przyjęcia do 12 mln pasażerów.
Przetarg przewiduje  opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót oraz realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej wraz z oświetleniem nawigacyjnym kat. I, budowy świateł podejścia na obu kierunkach drogi startowej oraz budowy systemu ILS kat. I. na lotnisku Radom-Sadków.ILS kat. I pozwala na lądowanie, gdy pilot widzi światła podejścia na wysokości minimum 60 m, a widzialność wzdłuż drogi startowej musi wynosić co najmniej 550 m. Do startu niezbędna jest widzialność, na poziomie minimum 450 m. Na większości polskich regionalnych portów działa już ILS kat. II pozwalający funkcjonować przy znacznie gorszych warunkach pogodowych.

W ramach zadań wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz PPL-u wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i warunki techniczne, zezwolenia, decyzje niezbędne do wykonania Inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym uzyska decyzję Prezesa ULC na zmianę cechy eksploatacyjnej i technicznej lotniska.

PPL zależy na czasie

W przeciwieństwie do poprzednio ogłoszonych przetargów na projekt budowlany terminalu, opracowania dokumentacji projektowej dla lotniska oraz na wykonanie projektu budowlanego wraz z PFU towarzyszących obiektów kubaturowych – tym razem cena nie jest jedynym kryterium oceny oferty. Nadal jest najważniejsza, bo stanowi 90% oceny, ale PPL stawia też na szybkość realizacji i pozostałe 10% oceny to termin realizacji.

Inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Zgłaszający się do przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 700 tysięcy złotych. Zwycięzca będzie mieć 364 dni na realizację zadania.

źródło: rynek-lotniczy.pl
Komentarze