W XI LO powstanie oddział przygotowania wojskowego?W XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica może zostać utworzony oddział przygotowania wojskowego. Wszystko zależy od wyrażenia zgody przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

Radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej zagłosowali jednogłośnie by urząd miejski wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o powołanie w „Staszicu” klasy przygotowania wojskowego – Jeśli MON wyrazi zgodę powstanie nowa klasa współfinansowana przez MON i władze miasta, we współpracy z jednostką wojskową – mówi Elżbieta Bocheńska dyrektorka XI liceum im. Stanisława Staszica. W razie wyrażenia przez ministerstwo zgody miasto będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie z resortu obrony 80 procent kosztów funkcjonowania oddziału.

Od 2010 roku w „Staszicu” działają oddziały klas mundurowych. Jednak to patronat Ministerstwa Obrony Narodowej pozwoli uczniom klasy przygotowania wojskowego łatwiej dostać się w szeregi Sił Zbrojnych.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej szkoła będzie mogła kupić pomoce dydaktyczne oraz umundurowanie.

Komentarze