X Piknik Organizacji PozarządowychJutro (piątek) w godzinach 15.00 – 18.00 na obiektach MOSiR przy ul. Narutowicza 9 odbędzie się X Piknik Organizacji Pozarządowych. Piknik jest formą corocznego spotkania władz samorządowych z radomskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców naszego miasta. W harmonogramie wydarzenia znalazły się występy artystyczne, mecz piłki nożnej oraz konkursy z nagrodami. 

Piknik Organizacji Pozarządowych jest formą corocznego spotkania władz samorządowych z radomskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wydarzenie jest formą podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich całoroczną pracę, zaangażowanie i wszystkie działania na rzecz Radomia i jego mieszkańców, a także wydarzeniem dającym możliwość wzajemnych spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. W pikniku udział wezmą przedstawiciele radomskich organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz Miasta Radomia oraz inni zaproszeni goście. W programie jest między innymi mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją radomskich organizacji pozarządowych a reprezentacją samorządu terytorialnego, a także poczęstunek, zawody sportowe, gry i zabawy dla najmłodszych.

Planowany program Pikniku:

15.00 – uroczyste rozpoczęcie Pikniku przez Prezydenta Miasta Radomia
15.10 – 15.30 – Występy artystyczne na scenie: Środowiskowy Dom  Samopomocy w Jedlance – grupa ,,Przyjaciele”  – teatralna prezentacja artystyczna pt. ,,Drewniane laleczki”, występ grup tanecznych Domu Kultury „Borki”
15.30 – 16.30 – Mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużynami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (boisko treningowe na terenie MOSIR)
15.00 – 18.00 – Konkursy, atrakcje, gry, zabawy, muzyka, poczęstunek
18.00 – planowane zakończenie imprezy

Tegoroczny piknik połączony jest z zakończeniem obchodów XVI Radomskich Dni Godności, które kończą się festynem rekreacyjno – sportowym, organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM. Festyn zaplanowany został na terenie MOSIR w godzinach 13.00 – 15.00 i bezpośrednio poprzedza X Piknik Organizacji Pozarządowych.

Więcej na temat XVI Radomskich Dni Godności dowiesz się tutaj.

Organizatorem wydarzeni jest Referat Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Kancelarii Prezydenta.

Komentarze