full screen background image

Nowy szef szpitala w PionkachObowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach od 12 marca b.r. pełni Bernarda Dudek do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego w drodze konkursu. Nowa zarządzająca pionkowskim szpitalem zastąpiła dotychczasowego szefa Sławomira Idzikowskiego, który został odwołany przez Zarząd Powiatu Radomskiego.

Bernadeta Dudek

Bernadeta Dudek jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja zarządzanie finansami przedsiębiorstw; studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zamówień publicznych oraz administrowania funduszami unijnymi. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej z dziedziny nauk ekonomicznych. Posiada certyfikaty: Zarządzania Projektami Prince2 Foundation oraz Practitioner; potwierdzający znajomość języka angielskiego TELC 2B, jest certyfikowanym specjalistą w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji publicznej, posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich, realizacji zadań dla podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

P.o. dyrektora szpitala w Pionkach Bernadeta Dudek ma 45 lat, mieszka w Warszawie, zna biegle język angielski i rosyjski.

Komentarze